משקי הדרום: איתור מועמדים למועצת המנהלים ולוועדות

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

איתור מועמדים לועדות משקי הדרום 2019-2020

ארגון משקי הדרום מאתר מועמדים למועצת המנהלים ולוועדות משקי הדרום.

כל הפרטים בפנים.

רוצים?