מודעי פנינה

דפי זיכרון • כניסות

מודעי פנינה

שם משפחה קודם: גרין
תאריך לידה: 01/08/1915
תאריך פטירה: 07/06/1945
ארץ לידה: פולין
בן זוג: שמעון מודעי

פיסות חיים

פנינה נולדה בשנת 1915. באה אלינו בשנת 1939 עם קבוצה של עולים בעלייה ב'.
לפני כן היתה בהכשרה בגרוכוב.
מיד עם בואה התבלטה במסירות וביכולתה הארגונית.
בהיותה זמן קצר בנען הוטלה עליה עבודת ריכוז המכבסה.

עם כניסתנו לעבודה במחצבת "סולל-בונה" בבן-שמן נקראה פנינה להיות האקונומית של מחנה החוצבים.
היא הצליחה בתפקידה זה ורכשה את אמונם המלא של החוצבים ומוסדות הקבוצה.
לאחר מכן עבדה פנינה בריכוז מחסן הבגדים במשך שנים, ובתפקידים אחרים.

פנינה סבלה ממחושי ראש אשר לא ידעו את פשרם.
ההתקפות גברו והלכו מבלי ששיערנו את חומרת מצבה.
שלחו אותה לבדיקה לתל אביב. משם הפנה אותה הרופא ישר לירושלים, לבית החולים "הדסה".
לאחר בדיקות הוחלט לנתחה, ותחת איזמל המנתחים יצאה נשמתה...

בת 29 היתה במותה. השאירה את בתה, את סמדר, בעודה תינוקת רכה...

* * *
לזכרה כתבה ברוריה בן-צבי, (גיסתה):
...יפת נפש, ברוכת שכל וטעם, נועם בכל הליכותיך. פנינה הטובה והמסורה!
מה התאכזר עליך ועלינו הגורל!
הן רק עתה דרכת על סף האושר הגדול ביותר – אימהות: אם צעירה לתינוקת חמודה.
ובשבועות האושר המעטים של חדוות האימהות שקצב לך הגורל – נגלית בכל יפעתך.
קרנת מאושר, הרעפת סביבך ניחומים ושלווה. כל הטוב והיפה, המסירות והעדנה
בהם חוננת, התרכזו עתה בנקודת מוקד – בסמדר הרכה.
טוב לב, דאגה לחבר, מסירות ואחריות – הן היו מאבני היסוד באישיותך ובלטו בכל
אשר עשית, בתפקידים בהם כיהנת ובעבודות יום יום.

נמנית בין ממעטי הדברים ומרבי בתפארת. תמימת דרך וברוכת מעש. ועל הכל חופפות
תבונה וענוותנות.

ובחוג משפחתנו, אליה הצטרפת לפני כשנתיים, כמה ידעת להתחבב על הכל, להשתלב
בה עד היותך לאיבר יקר: רעיה לשמעון, בת לאמא ואחות לנו.

ועתה יקרה שכלנו אותך. הייתכן כי הפנינה בנזר משפחתנו נגזלה לפתע ובאכזריות כזו?
כחטף נגזלת מאיתנו וקדר עלינו עולמנו...

יהי זכרך ברוך!