רון ישי

דפי זיכרון • כניסות

רון ישי

תאריך לידה: 01/12/1948
תאריך פטירה: 04/10/1969
ארץ לידה: ישראל


- נפל במלחמת ההתשה -

פיסות חיים

ישי נולד בכ"ט חשוון תש"ט – 1 בדצמבר 1948.

ישי הגיע אלינו כילד מגודל. בתוכנו צמח, היה לנער ולאיש. בא כילד-חוץ, עירוני
ושונה – ולאט לאט פרץ דרך אל החברה של בני הקיבוץ, אל המעגל הפנימי והפך
לחלק בלתי נפרד ממחזור בני נען.

עם היותו גבה קומה ורחב-כתפיים לא ניצל עדיפות כוחו הפיזי לרעת החלש ממנו.

גם בלימודים, על אף היותו ברוך-כישרונות, הצניע את יתרונותיו על מנת שלא להתבלט.
בשנות הנעורים נדמה היה שלא גילה שום אמביציה, אם מתוך ענווה ורתיעה – ואם
משום שאישיותו עדיין הייתה רדומה.

רק טוב-הלב והמסירות לזולת נבעו ממנו בשפע, שאינו מצריך מאמץ מלאכותי. ורק
בעבודת הטרקטור בהשקיה, ובכל עבודה, ניצל במלואם את הכוח, הכישרון והמסירות,
והתבלט בדוגמתו האישית.

ישי, לבוש מכנסיים קצרים, קצת הדוקים מדי, גבו מבהיק מסיד, אך משחיר משמן מכונות.
זוג רגליים: עבות, גדולות, המסתיימות בסנדלים, גם הן מארצו של גוליבר, ואם תחפש –
ודאי תמצא בשוליהן רגבי בוץ מטיול-השבת האחרון.

מאחורי משקפיו, העיניים: בהירות, צוחקות, כאומרות: "סמוך! יהיה בסדר!" כאילו אחרי
מילים אלו הסתתר עיקר אופיו של ישי.

בצבא נפתחה אישיותו. נוכח האחריות והסכנות לא היה מקום לצניעות והירדמות.
בכל פעם הגיעו אלינו הסיפורים על הישגיו, על אהבה ואמון של פיקודיו ועל היוזמה
וכישרון המנהיגות שלו.

"...בליל ה-3 באוקטובר היה סגן ישי רון ז"ל מפקד יחידת טנקים שהייתה מוצבת בקרבת
מעוז ליד תעלת-סואץ, שעליו פשטה יחידה מצרית. עם תחילת ההרעשה שקדמה לפשיטה,
הכין סגן ישי רון ז"ל את יחידתו לפעולה, וכשהתגלה האויב נע מיד ביוזמתו בראש יחידתו
במהירות, הסתער על האויב ורדף אחריו למרות ההפגזה והאש שטוחת המסלול מהעבר
השני של התעלה.
על מנת לאפשר לעצמו תצפית טובה הוא הסתער כשהוא חשוף בצריח. תוך הסתערות
הגיע לשפת המים, פגע בשלוש סירות כשהוא עצמו מפעיל את זרקור הטנק, את נשקו האישי
ומטיל רימונים לצדדים.
בשעת פעולה זו נפגע מאש האויב ונהרג. בפעולתו שימש דוגמה אישית לפקודיו ונסך
מרץ ותוקפנות בפעולת הטנקים..."

כך – לפני גמר שירותו – בא האסון וקטף אותו מאיתנו, והוא טרם השלים את שנתו
העשרים ואחת.