אדום עולה: חלוקת חולצות מרוץ נען

תרבות • כניסות

חלוקת חולצות מרוץ למזמינים ורכישת עודפים למאחרים

מחר , שישי, 13:00-11:30 בחדר האוכל