מדידות הארנונה

הודעות מזכירות • כניסות

בוקר טוב,

מודד הארנונה יהיה היום ובמהלך הימים הקרובים בשכונות: מרפאה, שקמה ובית ברל.