שיפריס יצחק (איציק)

דפי זיכרון • כניסות

שיפריס יצחק (איציק)

תאריך לידה: 13/10/1912
תאריך פטירה: 28/01/1993
ארץ לידה: אוקראינה
בת זוג: חנה שיפריס

פיסות חיים

אבא נולד בשנת 1911 בעיר סמוטריץ בפלך פודוליה שבאוקראינה, מקור צמיחתה של החסידות.

בהיותו בן שלוש-עשרה עלה לארץ ישראל יחד עם בני משפחתו, אשר התיישבו בתל אביב.

היו אלה שנים קשות. אבא החל לעבוד מגיל צעיר ותוך כדי לימודי ערב בבית הספר המקצועי "מכס-פיין" הצטרף להסתדרות "הנוער העובד".

לאחר מאורעות תרפ"ט הצטרף לארגון ה"הגנה". בערבים עסק בפעילות בלתי-ליגלית, היה עובד ומייצר יחד
עם חבריו רימונים.

בתחילת שנות השלושים הדריך בסניף "הנוער העובד" בירושלים ובבקרים עבד לפרנסתו ב"סולל בונה" בבניית
הישוב ארזה.

בשנת 1933 הצטרף כבר לקיבוץ נען. כאן הכיר את אמא והקים עמה משפחה.

בשנים אלה ייסד אבא יחד עם חבריו את המסגריה. בימי מאורעות תרצ"ו–תרצ"ט הוקמה בנען מסגריה ב'
ה"בלתי-ליגלית" לייצור רימונים וניקוי כדורים, שפעלה ליד ותחת מסווה המסגריה הרשמית.
על הפעילות של "מסגריה ב'" והכנת "הסליקים" בימי המאבק נגד הבריטים ניצחו אבא, יחד עם חברו הקרוב
משך חמישים שנה, יעקב בן אריה.

בשנות המאבק היה אבא מן הפעילים המרכזיים בנען בתחום הביטחון. יש מספר סודות מן הימים ההם אותם סירב
לגלות עד יום מותו.

בשנת 1947 יצא לפעילות חשאית באיטליה להבאת והברחת נשק ל"הגנה".
עם שובו ארצה חזר למסגריה שהחלה בייצור ממטרות והפכה ברבות הימים ל"מפעלי מתכת נען",
וכיום – "נען מפעלי השקיה". הוא היה אחד מקבוצת חברים שייסדו את המפעל, מילאו בו תפקידים מרכזיים
עשרות שנים והפכו אותו לבסיס כוחה ואיתנותה של נען.

אבא היה נתון כל כולו לעבודה. הוא ראה בה ערך עליון ותמצית הווייתו. חי את נען בכל עוצמתו, היה פעיל
ונושא בתפקידים ובאחריות מרכזית תוך אמונה בייחודה של החברה הקיבוצית.

היה ער ושותף לפעילות הארצית של הקיבוץ המאוחד והמפלגה וראה בהם מנוף להצלחת תנועת העבודה.
בנען, יחד עם תביעותיו המחמירות כלפי עצמו, תמיד היה קשוב לבעיות החבר ומכאוביו.

אבא אהב מוסיקה קלסית, אופרות, ובעיקר אהב להאזין לחזנים היהודיים הגדולים. היה בכך משום חיבור
למסורת היהודית שהביא עימו מבית אבא.

הוא היה איש משפחה נאמן. למרות היותו הצעיר באחים היה ציר מרכזי במשפחתו הענפה בארץ,
ולנו בנען היה מקור כוח וגאווה.

יהי זכרו ברוך.

המשפחה