עדכון על שינויים במשק החום: גז וחימום מים

הודעות מזכירות • כניסות

שלום חברים,

 

בתוכנית המשק לשנת 2021 הוחלט על שינוי תעריף הגז והעלאתו ב-50% לצרכן.

היות והעלאת תעריף הגז ב-50% השית את כל נטל תחזוקת התשתית על צרכני הגז הגדולים בלבד, הציעה הנהלת הקיבוץ להוסיף מרכיב תשלום קבוע בחשבון הגז - כפי שנהוג במים ובחשמל - ובכך לחלק את עלויות התחזוקה בין כלל צרכני הגז, גדולים כקטנים.

מהלך זה אינו משנה את סך ההכנסות מגז ולא מגדיל/מקטין את תקציב הקהילה בתחום הגז.

 

הנושא נידון בהנהלת קהילה בתאריך 27.3.2022 ואושר לביצוע החל מאפריל 2022.

לפיכך, החל מחשבונות הגז לחודש אפריל (שיחויבו במאי) נבצע שלושה שינויים עיקריים:

1. תעריף הגז יופחת חזרה כפי שהיה בעבר – תוספת של 15% מתעריף הקנייה (במקום 50% כפי שהיה עד עכשיו).

2. חשבונות הגז ייצאו מדי חודש ולהם יתווסף מרכיב של תשלום קבוע בסך 15 ₪ לבית אב עבור אחזקת תשתית הגז, עלויות עבודה, ניהול מערכת הבילינג והפקת חשבונות.
3. חיובי אנרגיה לא מופחתת (בהם מחויבים חברים המתגוררים בדירות שבהן חימום מים משותף - אוגרי גז) יותאמו לשינוי בתעריפי הגז והצריכה ויהיו מעתה 90 ₪ ליחיד (180 ₪ לזוג) - במקום 80 ₪ לחבר/ה כפי שהיה עד היום.


בשאלות לגבי עדכון זה ניתן לפנות לעופר כהן מנהל הכספים במייל  cfo@naan.co.il
בשאלות בנושא חשבונות הגז בלבד, ניתן לפנות במייל לבילינג -  billing@naan.co.il

 

המשך שבוע נעים וכמעט חג שמח