לחברים שלום היום מבוצע חידוש סימון כבישים. מבקשים מהחברים לנ ...

הודעות סמס • 5/4/2021 כניסות

לחברים שלום היום מבוצע חידוש סימון כבישים. מבקשים מהחברים לנסוע לאט בהתאם לסימון הקונוסים על הכביש ולא לעבור על הצבע הטרי