חיובי גז שגויים

הודעות מזכירות • כניסות

לחברים שלום!

בחשבונות הגז של חודשים יולי (מאי-יולי) ואוקטובר (אוגוסט-אוקטובר) 2019 חלה טעות ותעריף הגז למ"ק שנרשם וחויב היה שגוי (החיוב במ"ק נעשה עפ"י תעריף לק"ג).

במהלך היום יישלחו במייל חשבונות גז מתוקנים לחודש אוקטובר 2019 ובתקציב יחויבו החשבונות המתוקנים בתוספת ההפרש שלא חויב בחשבונות יולי.

בשאלות ו/או הערות ובקשות, נא לפנות במייל לדליה billing@naan.co.il או לרומי romi@naan.co.il .

עמכם הסליחה ושבוע טוב!