בגני הילל הפסקת מים עקב פיצוץ .בסביבות שעתיים. תודה על הסבלנ ...

הודעות סמס • 12/2/2020 כניסות

בגני הילל הפסקת מים עקב פיצוץ .בסביבות שעתיים. תודה על הסבלנות .אנסטלציה