הכביש באזור מרכז יצירה סגור

אשכול בינוי • כניסות

שימו לב - יש בור גדול בכביש ליד מרכז יצירה. השטח חסום למעבר. שבת שלום

IMG-20200110-WA0005