גרין ישראל

דפי זיכרון • כניסות

גרין ישראל

תאריך לידה: 01/01/1910
תאריך פטירה: 10/06/1966
ארץ לידה: פולין
בת זוג: עדה גרין

פיסות חיים

נתעטף ביתנו בתדהמת-שכול. עוד בבוקר היה בנגריה, בעבודה.
בצהריים היה בחדר-האכילה, מטפל בדברים של שגרת יום יום,
והנה – לאחר שעתיים הוכינו בוודאות הנוראה ובאבל.

בחומת בניינה של נען נעקרה לבנה מתוך מסד הבית. ראשון הראשונים. מראשוני
תנועת הנוער העובד. מראשוני קבוצת הנוער העובד ברחובות, ולאחר מכן על הגבעה
ליד גבעת-ברנר, עד נענה – נען.
וכל חייו, לאורך כל נתיבו, עמוס ופעיל, ער ותוסס. ועם הפעילות והטיית הכתף לעמוס
בכל משא כבד – הומור ושנינות לשון. צחוקים ובדיחות-הדעת, חריף וממולח.
שנינות לשונו היתה שם-דבר.

ועם שמחת החיים וחיוב ההומור וחדוות הקל – רצינות פקחית ומפוכחת, ויכולת להדביק
בחבר את זו המזיגה הנפלאה של הרצינות עם הקלות, כובד האחריות עם שמחת החיים.

לאחרונה ראינוהו כורע תחת נטל התפקיד.
וזכה שרוליק לגילויי חברות עמוקים סביבו, כאשר הציבור מקבל בהבנה ובחברות
את ההכרח בהחלפה, כדי לאפשר לשרוליק לנוח בשקט נפשי, תוך בטחון שהדברים
לא נשארו מופקרים.

והלב האמין כי שרוליק ינוח, ולאחר עבודה שקטה בנגריה יוכל שוב לחזור ולתת מכוחו
ומאישיותו לשירות ביתנו נען.

והנה אבל הבית ומוכה תדהמת שכול.

במה ננחם את עדה, בועז, עמוס ומיכל – ואנו כולנו מוכי יגון, וניחומים אין...