חינוך חברתי

📞 טלפונים ענפים • כניסות

מרחב א', 08-9442897
מרחב ב', 08-9442607
מרחב ג', 08-9442801
מרחב ד', 08-9442808
מרחב ה', 08-9442772
מרחב ו', 08-9442771
חטיבה צעירה, 08-9442833
מרכז יצירה, 08-9442802
חינוך חברתי - משרד, 08-9442885