פרסום נוהל: חופשה מיוחדת והסדרי תשלום מיוחדים

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

נוהל חופשה מיוחדת והסדרי תשלום מיוחדים נוסח סופי לפרסום לציבור 04112020

שלום חברים,

מצורף נוהל "חופשה מיוחדת" חדש, שייכנס לתוקף בינואר 2021.

הנוהל מתייחס גם להסדרים הנוגעים ל"דור צעיר".

 

חשוב להדגיש כי הנהלת הקהילה תדון בנפרד בכינון מלגה לסטודנטים.

תנאי המלגה יפורסמו.