אסיפה בזום: ביום שני עולים לאוויר

הודעות מזכירות • כניסות

 

 

אסיפה בנושא אישור תכנית הבינוי10