ספרן שמעון

דפי זיכרון • כניסות

ספרן שמעון

תאריך לידה: 18/01/1903
תאריך פטירה: 04/02/1964
ארץ לידה: פולין
בת זוג: שרה ספרן

פיסות חיים

כתבה עליו חנה, בתה של אשתו שרה:

שמעון, בן למשפחת עמלים, נולד ב-18.1.1903.

התגייס במלחמת העולם השנייה לצבא הפולני, ועם שרידיו הגיע לרוסיה, בהשאירו אחריו
את כל בני משפחתו הענפה.

בהיותו מסור למשפחתו רצה לחזור להציל אותם מידי הנאצים ולעלות עמם ארצה,
אולם הרוסים תפשוהו, האשימו אותו בבגידה, כמוהו כיהודים רבים.
בבית הסוהר סבל מקור, מחרפת רעב וממחלות למיניהן שהשפיעו עליו לרעה לכל ימי חייו.

עם סיום המלחמה שוחרר גם שמעון מהכלא הרוסי. הוא חזר לפולין בתקווה להתאחד
עם משפחתו, אולם מה גדול היה ההלם בהיוודע לו כי נשאר גלמוד ובודד עקב השואה
שעברה על יהדות פולין ואשר בה נספו גם כל בני משפחתו: אב, אם, אישה, ילדים ושאר קרובים.

שמעון היה די חזק ברוחו ובגופו כדי להתגבר, לעלות ארצה ולבנות כאן חיים חדשים –
והוא כבר אז אדם בגיל העמידה. אדם רגיש ומלא מרירות – פרי הסבל שעבר עליו.

בתקופה זו נפגש עם אמא, שגם היא הגיעה שבעת סבל ונדודים לקיבוץ נען.
הם החליטו להקים יחד את ביתם בנען ולשכוח את העבר. במרוצת הזמן הוכיח שמעון
את מסירותו – איש טוב היה לאמא ואבא טוב לי.

אך היה גם איש שבור שפצעי המלחמה לא הגלידו אצלו. מעולם לא שכח את בניו שנספו
בשואה. עפרה'לה, הנכדה, היתה הנפש היחידה שהצליחה להעלות חיוך על שפתיו:
"סבא טוב" קראה לו.

שמעון היה אדם ישר, נאמן למשקו, צעיר ברוחו ואיש עבודה. אולם רבים מהחברים לא
הבינו אותו, כי אדם סגור היה. רבים לא הבינו למה עצובות תמיד פניו – אך אנו ידענו,
כי כמונו יכולנו להבינו. גם אנו עברנו דרך חיים וראינו דברים אשר מוטב היה לא לראותם.

יהי זכרה ברוך!