ריסוס מחר: מערבית לשכונת דקלים מחר משעות הצהריים עד הערב יבו ...

הודעות מזכירות • כניסות

ריסוס מחר: מערבית לשכונת דקלים

מחר משעות הצהריים עד הערב יבוצע ריסוס בפרדס הסמוך לאבוקדו.
הפרדס בבעלות פרטית ואינו של נען. אנו רק מקבלים עדכון.