תזכורת: הערב ניתן להוציא פסולת גושית (יום רביעי, 12.1.22) ול ...

אחזקת חצר ותשתיות • 12/1/2022 כניסות

תזכורת: הערב ניתן להוציא פסולת גושית (יום רביעי, 12.1.22) ולהניחה בצורה מסודרת ליד הפחים השכונתיים.

המועד הבא להוצאת פסולת גושית הוא יום רביעי, 26.1.22.

למעט תאריכים אלה, אין להניח שום סוג של פסולת או חפצים מחוץ לפחים. אנא הקפידו על ההנחיות.