גוטרייכט שרה

דפי זיכרון • כניסות

גוטרייכט שרה

שם משפחה קודם: כץ
תאריך לידה: 15/03/1915
תאריך פטירה: 09/09/1991
ארץ לידה: פולין
בן זוג: יחיאל גוטרייכט

פיסות חיים

שרה נולדה בכפר קוניומי שבמזרח פולין ב-1915 למשפחה יהודית ענפה, שעסקה
במוצרי חקלאות.

מותה של אמה, בטרם עת, הותיר אותה בגיל רך כשהיא נאלצת להתמודד לא רק
עם יתמות מוקדמת אלא גם עם השגחה וטיפול בארבעת אחיה ואחיותיה הקטנים
ממנה.

אל קבוצת ההכשרה שבקובל הגיעה לאחר התבגרותה בצל המצוקה הזו, ושם מצאה
טעם חדש לחייה.

על אף הקשיים היוותה תקופת ההכשרה תקופת התחדשות עבורה ותקופה של תקווה
חדשה ואושר.

בשנת 1939 הגיעה שרה ארצה, במסגרת "העלייה הבלתי-ליגלית" והצטרפה לקיבוץ נען.

בנען השתלבה בשמחה ומצאה לה חברה כרוחה.

בשנת 1944 נישאה שרה ליחיאל, ובשנות חייהם המשותפות הם זכו ליהנות מנחת
גידול בנים ונכדים.

בשנים האחרונות התדרדר מצב בריאותה של שרה ועל אף מסירותו הרבה של יחיאל,
וכל הרצון הטוב של הצוות הרפואי בנען – לא נמנעה סאת-מכאוביה.

היא נגאלה מייסוריה ערב השנה החדשה, תשנ"ב.

יהי זכרה ברוך!