תזכורת: בית ניגונים לדוד: מקול וכל - שרים עם דפנה ערן והלל זהבי, יום ד׳ 26 בפברואר 2020, 20:00 - 21:30 (IST)

לוח תזכורות • 26/2/2020 כניסות