מכתב לחברים מאילן פלטו - יו"ר דירקטוריון כלכלי

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב מאילן פלטו

מצורף מכתבו של אילן לחברי נען,

עם סיום תפקידו.