Five O'clock Tea בסלון הדרים

בריאות • 11/1/2022 כניסות

אנא שימו לב
אנו מצטערים, שאנו נאלצים לדחות ההרצאה הראשונה בסדרה לשנה זאת, בעקבות השינויים במדיניות הביקורים בהדרים, עם העלייה בתחלואה. זאת במטרה לשמור על בריאותם של דיירי הבית ככל שניתן.

ברגע שיתאפשר, נחזור למסורת ההרצאות כמתוכנן, וכמובן, שגם נקבע תאריך חדש להרצאתה של ענבל סיקורין.

בתקווה לימים טובים ובריאים 
דיירי הבית, הצוות המסור, רותם ולימור