עבודות בינוי בדירות על חשבון נען

הודעות מזכירות • כניסות

לידיעת החברים,

 

מאחר וטרם אושרה תכנית המשק לשנה הנוכחית, ענף הבינוי לא יבצע עבודות בדירות על חשבון נען.

עבודות פרטיות במימון מלא של החבר יתבצעו כרגיל.

 

בברכה , עמרי ורעיה