גרינהוט טלי

דפי זיכרון • כניסות

גרינהוט טלי

תאריך לידה: 18/08/1946
תאריך פטירה: 06/06/1967
ארץ לידה: ישראל

- נפל במלחמת ששת הימים, ב-6 ביוני 1967 -
משה ארדלי

פיסות חיים

טלי נולד ב-18.8.1946 בקיבוץ שער הגולן, להוריו צפורה ואהרון.
לנען עבר עם משפחתו ב-1957. סיים מחזור ט"ו של בית הספר בנען ונתקבל לחברות ב-1965.
היה מגויס עם כיתתו להחזקת קיבוץ קדמה בשנים 1965-66.
התגייס לצה"ל באוגוסט 1966 לחיל השריון.

זוכרת אני את טלי שהגיע אלינו כילד קטן והשתלב בתוכנו כשמושגי "השומר הצעיר"
עדיין לא עזבוהו גם כילד, וליווהו לפעמים גם בהמשך.
וככל שגדל המשיך לראות בשער הגולן בית שני. היה בין הפעילים בכיתה ותמיד היה
בין המתנדבים למשימות שונות שנדרשו מן הכיתה ומיחידים בתוכה.

המשכנו ועלינו במעלות בית הספר וטלי בין המצטיינים בלימודים ובנושאי החברה.

עם כניסתו לשכבת הנעורים היה בין נושאי עול החטיבה ולקח על עצמו את ההדרכה בקן לוד
ועמד בכל הקשיים הכרוכים בהדרכה דווקא בלוד.

טבעית היתה הצטרפותו לקבוצת הכדור-עף שהיה בין נושאיה, ובשנת י"ב, היא שנת המשימות
והמועמדות במשק, היה בין מארגני החג.

לקראת ההליכה לקדמה היה בין המחייבים את ההליכה וראה בה משימה שהכיתה כקבוצה יכולה וצריכה לבצע.
בקדמה נכנס לעבודות הזריעה, עיבודים ותקופה מסוימת כאחראי על ההשקיה. גם שם היה בין מעצבי החברה.

אפיונים היו לטלי תמיד. הכישרון הרב, הקלות בה ביצע דברים, גילוי הלב, חוש ההומור ועליצות סוחפת כול...

בהתקרב הגיוס הועיד את עצמו לשריון, וחלומותיו נרקמו בעיקר סביב הרעיון של סיירת שריון.
אולם עם גיוסו סופח לפלוגת שריון רגילה ועל אף שהיה בין המצטיינים בפלוגה, המשיך לראות את מקומו בסיירת.

עם פרוץ המלחמה היה עדיין בקורס מט"קים (קורס מפקדי טנקים) לפני הסיום, ו"תעודת הסיום"
הוענקה לו בשדה הקרב כאשר קיבל את הפיקוד על הטנק ובו מצא את מותו, כשהוא דבק במשימתו כתמיד.

* * *
לא השתנית הרבה – עדיין לא. נשארת אותו טלי, המצליח מבלי להשקיע הרבה בזכות כישרונך הגלוי ושווה לכול.
בצבא, הקלות הזו שבה עברת הכול מבלי להשקיע הרבה. הרשות שנתת לעצמך, החירות שנטלת לעצמך לבקר ולהשמיע, הרגיזו לא פעם את מדריכיך. ובכל זאת לא יכלו שלא להעריך את היכולת הרבה שלך.
פתוח לכול, גלוי לב וישר. ומעל לכול שמחת החיים, אהבת החיים, עליצות ורוח הומור שובבה.
כל אלה חיבבו אותך על כל חבריך, ומשום כל אלה אין מותך ניתן כלל להבנה.

יהא זכרך ברוך!