תזכורת: הפנינג לילדים במגרש כדורגל (בהפקת כיתת אלמוג והמשק חי), שבת 1 בפברואר 2020, 10:00 - 12:00 (IST)

לוח תזכורות • 1/2/2020 כניסות

תזכורת: הפנינג לילדים במגרש כדורגל (בהפקת כיתת אלמוג והמשק חי), שבת 1 בפברואר 2020, 10:00 - 12:00 (IST)