פירוק אסבסט

אשכול בינוי • כניסות

פירוק אסבסט בבית משפחת אמיר שביט נדחה מהיום למחר בשעה 16.15

 

בברכה,

 

אשכול בינוי ותשתיות

בינוי ופיתוח נען * מיקוד 76829 * טל': 08-9442842 פקס: 08-9442842 * BINYAN@NAAN.CO.IL