ריסוס מחר מערבית לשכונת דקלים ביום רביעי בבוקר יבוצע ריסוס ב ...

הודעות מזכירות • כניסות

ריסוס מחר מערבית לשכונת דקלים

ביום רביעי בבוקר יבוצע ריסוס בפרדס הצמוד למטע האבוקדו (הפרדס אינו בבעלות נען),
החל מהשעה 7:00 עד הצהריים.
יש להימנע מלהסתובב בשטח זה בזמן הריסוס.