חידוד הנחיות בנושא השלכת פסולת

הודעות מזכירות • כניסות

בעקבות כמה מקרים השבוע של השלכת פסולת בשטח ציבורי, אנו שבים ומזכירים לציבור את הנהלים הנוגעים בנושא זה (הנהלים בקצרה בקבצים המצורפים).
אנא הקפידו על ההנחיות.
תודה ושבת שלום 🌸
פסולת בנייןפסולת גושית