מענק מביטוח לאומי עבור ילדים: עדכון להורים

הודעות מזכירות • כניסות

להורים הזכאים למענק עבור ילדיהם

(500 ¤ עבור כל ילד שטרם מלאו לו 18):

 

הורים שמקבלים את קצבת הילדים ישירות לחשבון הבנק שלהם קיבלו את המענק השבוע.

לחשבון הקיבוץ עדיין לא הועברו הכספים מביטוח לאומי, ולכן מי שמקבל את הקצבאות הקבועות דרך הקיבוץ יזוכה בתקציב לאחר שיתקבלו הכספים.