עדכון לבעלי מכשיר חימום מים על גז

הודעות מזכירות • כניסות

לחברים שלום

אנו מעדכנים בעקבות שאלות שעלו:

חברת פז גז מבצעת פניות טלפוניות יזומות למחזיקי מחמם מים מידי (המופעל על גז),

ומציעה לבצע ניקוי אבנית מהמכשירים במימון פרטי.

אנו ממליצים לחברי נען להזמין את השירות המוצע ע"י פז גז.

החברה מעניקה מחיר מיוחד לחברי נען: 270 ¤.

בשאלות ניתן לפנות לאייל מזרחי.