עדכון לגבי קלפי חדשה מיום שישי

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

scan

שלום לכולם

 

קלפי חדשה בנושאים:

  1. נציגי ציבור להנהלת קהילה
  2. חברים לוועד ההנהלה

תיפתח מחר, יום שישי 29/11 עד יום ראשון 1/12 בלילה (24:00)

 

מבין המועמדים להנהלת הקהילה יש לבחור 5

מבין המועמדים לוועד ההנהלה יש לבחור 9

 

הסבר לאופן הבחירה לוועד ההנהלה (מתוך נוסח המכרז):

"בחירה ואורך תקופת כהונה: הנציגים נבחרים על ידי האספה הכללית. על מנת להבטיח ייצוגיות לכלל

הסקטורים בקיבוץ, יבחר כל חבר 9 מועמדים בלבד ו 12- המועמדים שיקבלו את מספר הקולות הרב ביותר,

יתמנו כחברי ועד ההנהלה".

 

מצורף טופס ההצבעה כפי שיופיע בקלפי.