מכרז לנציגי ציבור ויו"ר ועדת חינוך ציבורית - יוני 2019

דפי מידע • כניסות

קבצים מצורפים:

ועדת חינוך יוני 2019

לחברים שלום!

מצ"ב פרטי מכרז לתפקיד יו"ר ועדת חינוך ציבורית ונציגי ציבור לוועדה.

בברכת יום טוב