תקציבים: הסבר לגבי חיובי כולבו

הודעות מזכירות • כניסות

שלום לכולם

בדפי התקציב שיישלחו היום יופיע חיוב הכולבו הכולל בחלוקה לשתי שורות חיוב נפרדות.

זו אינה טעות, אלא עניין טכני בלבד עקב החלפת התוכנה בכולבו.

בחודש הבא כבר יופיע כרגיל כחיוב אחד.

 

המשך יום נעים