פרסום לציבור: פרוטוקול ועד ההנהלה

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 16

מצורף פרוטוקול ישיבת ועד ההנהלה מיום 28.7.2020.