הצגות חג בנים: לקט חם

דפי מידע • כניסות

מאולפנה של ליאורה, ולבקשת הקהל,

עשר הצגות נוספות מ-1995 עד 2004:

 

https://www.youtube.com/watch?v=J92zpeJpFN4