עדכון בנוגע למענקים מביטוח לאומי

הודעות מזכירות • כניסות

לחברים שלום

עדכון בנושא מתן מענקים מביטוח לאומי:

השבוע התבשרנו מהתנועה הקיבוצית שבשל עניינים טכניים נאלצת המדינה לדחות לכל הקיבוצים את העברת המענקים בגין ילדים, פנסיה ונכות.

עקב כך אנו נאלצים לדחות את מתן המענק לחברים עד שייכנס הכסף לחשבון של נען (לקראת סוף החודש).

את המענק תראו בתקציב האישי של חודש מאי.

 

חבר או בית אב שנקלע למצוקה זמנית עקב דחייה זו מוזמן לפנות למייל של ענב סוקלסקי  enav@naan.co.il

עד יום ראשון הקרוב 10/5 בשעה 12:00, כדי לקבל את הכסף כמקדמה לחשבון.

בברכה, צוות הניהול