משולחן ועדת שימור: רשימת נכסי נוף תרבות ומבנים לשימור

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

רשימת מקומות ומבנים לשימור בנען ושדותיה 9.11

ועדת שימור עוסקת בהגדרת נכסי הנוף, התרבות המבנים לשימור בנען, בדאגה לשימורם, במניעת פגיעה והרס ובהכוונה לשימוש בהם תוך שמירה על אופיים.

ועדת שימור שואפת לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם חברי נען המשתמשים במבני ציבור המיועדים לשימור, כדי לשמור על האופי והמראה על פי כללי השימור.
לפיכך, נדרשים המשתמשים במבנים אלו לפנות מראש לפני ביצוע כל שינוי – פנימי או חיצוני – ולפעול מול הוועדה משלבי הרעיונות הראשונים, קטנים כגדולים, ועד לתוכנית הביצוע.

מצורף קובץ המרכז את הנכסים לשימור בנען – נכסי הנוף, התרבות והמבנים.

עזרו לנו לשמור על הנכסים שלנו, שאין להם תחליף.
חברי ועדת שימור