עדכון בנושא העתקת תשתיות

הודעות מזכירות • כניסות

במסגרת תוכנית הבינוי של נען שאושרה באוגוסט 2021, סומנו המגרשים של החברים וכן תוואים של דרכים, מעברים, שטחים ציבוריים ועוד. 

בכך קובעת התוכנית את גבולות השטחים הפרטיים והציבוריים בנען. 

תשתיות נען (חשמל, מים, ביוב וכו') דורשות שדרוג והשקעה רבה ועם קידום ההליך וחתימה על מסמכי השיוך, אנו רואים תנופה של בקשות לבנייה פרטית חדשה, הכוללת בין היתר את הצורך בהזזת תשתיות ממגרשים פרטיים והתאמתם לשטחים ציבוריים,  והעברתן לגבולות המגרש או לתוואי המיועד לכך בשטח הציבורי.

חשוב לציין כי כל מה שמחוץ למגרש החבר הוא שטח ציבורי המשמש, בין השאר, למעבר דרכים, תשתיות, שטחים ציבוריים. בהתאם לכך, במידה ונדרשת העברת תשתית ציבורית ממגרש פרטי, נבחנים הדברים ע"י אנשי מקצוע ומיקומם נקבע ע"י אנשי מקצוע.

חשוב להדגיש כי אין לבצע העברת תשתיות אל מחוץ למגרש ללא אישור בכתב ממנהלת התכנון אורלי גרני.

במקביל, בימים אלו אנו מתחילים לקדם תוכנית כוללת לתשתיות, אשר תבחן את המיקום הטוב ביותר עבור כל תשתית, מהלך זה ייקח מס' חודשים, ובזמן הביניים יהיו תשתיות שיועתקו עוד טרם הצגת התוכנית הכוללת.

לפני ביצוע יובא הדבר לידיעת הדיירים הגרים בצמוד למקום העברת התשתית. 

אנו מבקשים את הבנתכם בעניין.

 

ניב רונן מנהל העסקים ואורלי גרני מנהלת תכנון נען