שכונת מרפאה: לפנות חפצים ממכסי ביוב בבקשה

הודעות מזכירות • כניסות

שלום לדיירי שכונת מרפאה

היום התחלנו לרסס ביובים בשכונה. אנא דאגו לפנות באופן מידי חפצים או רהיטים המונחים על גבי מכסה הביוב, כדי לאפשר גישה למדביר.

תודה על שיתוף הפעולה.                                                     

יגאל דן – נוי ותברואה