מטעי האבוקדו מערבית לדקלים: הבהרה חשובה לגבי הפרי על העצים

הודעות מזכירות • כניסות

שלום חברים,

בצמוד למטעי פריאור שבהם הסתיים הקטיף העונה, נמצאים שטחים של חקלאי שכן – אחמד נאדי.

קטיף אבוקדו וההדרים של נאדי עדיין לא הסתיים ולכן העצים שלו מלאים פרי.

עקב חוסר ידיעה ובטעות, הסיקו חברים רבים שניתן לקטוף בשטח, וכמויות פרי רבות נקטפו בימים האחרונים על ידי מבקרים מפשפש חלופ.

הדבר פוגע רבות בחקלאי והוא פנה אלינו בבקשה להסביר לאנשי הקיבוץ ולהפסיק את הכניסה למטע האבוקדו שלו ולפרדס.

בואו נהיה הוגנים, נכבד את הבקשה ונשמור על רכושו של האחר ועל שכנות יפה.