הלילה יתבצעו עבודות חרום על הקו של האינטרנט לפיכך יתכנו שיבו ...

אשכול תשתיות • 10/1/2021 כניסות

הלילה יתבצעו עבודות חרום על הקו של האינטרנט לפיכך יתכנו שיבושים בתקשורת האינטרנט בין השעות 00:30-04:00