עדכון מהבריכה: זהירות, סכנה

הודעות מזכירות • כניסות

שלום חברים,

אנחנו ממשיכים במרץ בהערכות לפתיחת העונה. הבריכה מולאה במים ומוזרמים אליה חומרים כימיים בריכוז גבוה.

בימים הקרובים מבוצעים טיפולים נדרשים עד להגעת המים למצב המותאם לרחצה. 

שימו לב: חל איסור מוחלט להיכנס למים, לגעת בהם ואף להתקרב.

עוד קצת איפוק, ולאחר שנשלים את התהליך נעדכן ונפתח בשעה טובה את הבריכה.

שבוע שקט וצלול, צוות הבריכה

בריכה