מזכירות והנהלת קהילה

📞 טלפונים ענפים • כניסות

מזכירות, טל בניטה, 08-9442836
מזכירות, לי די נור, 08-9442827
מזכירות, עפרי קרן, 08-9442803
מנהלת קהילה, רעיה בן אברהם, 052-2232229
מנהל עסקים, ניב רונן, 08-9442717
מנהל כספים, עופר כהן, 08-9442838
גזברית, דנה קולברג, 08-9442860

הנה"ח, אורית ברקאי, 08-9442837
הנה"ח, דומיניק שניידר, 08-9442887
הנה"ח, נתלי גד אטס, 08-9442843
הנה"ח, ליליאן שמר, 08-9442832
הנה"ח, אורלי פרבר, 08-9442834

ביטוח פנסיוני, ענב סוקלסקי, 08-9392971
מש"א, מנהלת - דורית שגב שכטר, 052-2317980 (נא לשלוח הודעות טקסט)
מש"א - 08-9442898

תקשורת, ניר דגן, 054-6741525