גן המטוש: מחר רק למי שחייב

הודעות מזכירות • כניסות

העמדה במזכירות תיפתח מחר בבוקר 8:15-7:45 לטובת ילדי גנים שנדרשים לבדיקה.

צפוי עומס גדול ולכן אנו מבקשים שתגיעו רק אם אתם ממש חייבים.

מי שיכול לנסוע להיבדק באחת העמדות האחרות מחוץ לנען – זה יעזור מאוד.

 

כל השאר אתם כבר יודעים: ממלאים רישום ובאים בזמן.

 

עפרי קרן

מזכירות קיבוץ נען

08-9442803