תוצאות הבחירות לכנסת בנען 17.9.19

הודעות מזכירות • כניסות

תוצאות הבחירות  לכנסת ה-22 בקלפי בנען

                                          

כחול לבן            494                                  

עבודה-גשר        224               

מרץ                   165                

ליכוד                   48                 

ישראל ביתנו         21          

ימינה                   18                

אחר                    10                 

 

סה"כ                 981                      

 

בעלי זכות ההצבעה (לפי ספר הבוחרים של ועדת הבחירות)  1294

אחוז הצבעה             75.8%