ריסוס ביובים: מחר בשכונת מרפאה

הודעות מזכירות • כניסות

במהלך החודש הקרוב יבוצעו ריסוסי ביובים ברחבי הקיבוץ.

נודיע יום לפני על אזור הריסוס הספציפי. אנא דאגו לפנות את אזור הביוב בחצר ביתכם, שיהיה גלוי ונגיש. 

מחר, יום שישי, מתחילים בשכונת מרפאה.

תודה על שיתוף הפעולה. 

יגאל דן – נוי ותברואה