מוסנזון גיורא

דפי זיכרון • כניסות

מוסנזון גיורא

תאריך לידה: 15/09/1940
תאריך פטירה: 03/09/1986
ארץ לידה: ישראל
בת זוג: תמי (לימים: שוער)
בת זוג: שלומית מוסנזון

פיסות חיים

גיורא,

איש נען מיומך הראשון, ובכל עושר ועוצמת אישיותך. עצם מעצמנו ובשר מבשרנו.
פעיל, מעורב, מסור ושייך.

כיצד קרה שהלכת והתרחקת, הלכת וויתרת עד הוויתור האחרון?...
איך הפך היש הגדול לאין?...

ידעת חיים של סבל, של כאב, של בדידות. זכית במוח מבריק שידע לנתח הכול,
להסביר, לפרש, להאיר כלל פינה, להתיר כל סבך, רק לא את הסבך של עצמך – שלך,
של חיים שחיפשו יותר חמימות, יותר שמחה, יותר יחד – ולא נמצאו להם...

לא ויתרת בקלות. נלחמת – בגוף בוגד וברוח מיוסרת. ניסית להיאחז, למלא את
החסר, למצוא מענה ללב מעונה, לגבור על אימת האין מוצא – ולא עלתה בידך.

מכשולים של גוף ושל רוח, של עבר ושל הווה, שלך וגם שלנו, נערמו וגבהו באין
יכולת לסלקם. לא רק אתה לא הצלחת להרחיקם, גם אנחנו לא השכלנו לעשות זאת.

ראינו את ההתרחקות והניתוק. ניחשנו, או יכולים היינו לנחש את הסבל והמצוקה –
ולא מצאנו דרך להושיט לך יד, לעזור לך לחזור...

אולי פחדנו מעוצמתך, מכישרונותיך הבולטים, מדבקותך, חריצותך ועקשנותך שאין עמן פשרות.

ראינו את העוצמה ולא ראינו את הכאב. נרתענו משיעור הקומה ולא שמענו את הבקשה לעזרה:
לקשר, להשתלבות, להכרה ולחמימות.

איך יכולנו לחשוב שאפשר בלי כל אלו?!

גיורא – ברוך כישרונות היית. איש של מעמקים ורגש, של מעוף ותנופה. משכמך מעלה חיית בינינו, יחיד ומיוחד.

לא יכולנו לייחודך ולא יכולת אתה לפשטות הווייתנו.

נפרדו הדרכים לעד...

יהי זכרך ברוך!