נוהל חברות מותנית: פרסום לציבור

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

נוהל חברות מותנית נוסח סופי לאחר אישור ועד ההנהלה - לפרסום לציבור ביום 25062020

לחברים שלום

לפני כחמישה חודשים קיבלה אסיפת נען בהצבעת קלפי החלטה להמיר את הקבלה לחברות של בני הקיבוץ בסוף י"ב לקבלה לחברות במעמד מותנה.

בעקבות ההחלטה הקים ועד ההנהלה צוות עבודה בראשותה של מנהלת הקהילה,

לצקת תוכן בסטטוס 'חבר מותנה'.

הצעת הצוות הוצגה השבוע לוועד ההנהלה, ולאחר שבוצעו בה מספר תיקונים, היא אושרה ומפורסמת כעת.

חברים בוועד ההנהלה ציינו לשבח את העבודה שנעשתה, ואנו מקווים שגם החברים יברכו על המוגמר.

 

הגשת הסתייגויות לנוהל זה תתאפשר בתוך שבועיים מיום הפרסום עד 10.7.2020 למייל: ofri@naan.co.il.

 

שבת שלום