הלו סלקום? הלו נתא"ם?

הודעות מזכירות • כניסות

מספרי הטלפון בנתא"ם ואצל אייל עומסי עודכנו:

 

סלקום אייל עומסי 2856

נתא"ם 2600

 

לעדכונכם.