מודד הארנונה

הודעות מזכירות • כניסות

שלום לכולם,

מודד הארנונה נמצא היום ומחר בעיקר במבני ציבור ועסקים.